Jak usunąć zadanie?

Ostrzeżenie

Zadanie możne usunąć tylko jego zleceniodawca. Usuwanie zadania jest bezpowrotne.

Ze szczegółów zadania

W szczegółach zadania (Jak wyświetlić szczegóły zadania?) należy rozwinąć operacje (1) i wybrać przycisk Usuń (2).

Operację usuwania należy potwierdzić klikając Usuń (1) w wyświetlonym oknie.

Z listy zadań

W liście zadań (Jak wyświetlić listę zadań?) należy rozwinąć operacje przy danym zadaniu (1) i wybrać Usuń (2).

Następnie należy potwierdzić operację.