Jak dodać, zmienić lub usunąć zakładkę?

By zarządzać zakładkami (Co to są zakładki widżetów?) pulpitu (Pulpit) należy rozwiąć menu klikając z przycisk koła zębatego będącego po prawej stronie (1) i wybrać opcję Zarządzaj zakładkami (2).

Otworzy się okno, w kórym można dodać, zmienić lub usunąć zakładki, zmienić ich nazwy czy kolejność (Jak działa pole multiwyboru?).

Wszelkie zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz zmiany.