Jak otworzyć pulpit?

By przejść do pulpitu można kliknąć w logo systemu znajdujące się w nagłówku (Co to jest nagłówek?) po lewej stronie (1). Można również wybrać z menu głównego (Co to jest menu główne?) Pulpit, a następnie odpowiednią zakładke (2).

Istnieje rowniez możliwość przejścia go pulpitu z wykorzystaniem klawiatury: “g” a potem “h” (Czy można sterować systemem z klawiatury?).