Co to jest użytkownik?

Użytkownik to pracownik lub współpracownik Twojej firmy, który posiada dostęp do systemu inFirma.

Dostęp ten jest oznaczony określonym indywidualnym loginem i hasłem dlatego wszystkie działania użytkownika w systemie są jemu przypisane.

Każdy z użytkowników posiada indywidualne uprawnienia (Uprawnienia), które określają co użytkownik może w systemie widzieć i zrobić.

Każdemu użytkownikowi inny użytkownik może wysłać wiadomość oraz zlecić zadanie.