Wersja 2.6.5

Zmiany

 • Maile
  • w pozostałych mailach pojawiła się możliwość masowego oznaczania maili jako przeczytancyh lub nie przeczytanych oraz ich usuwania (maile są od razu usunięte - nie przenoszone do kosza).
  • w ustawieniach użytkownikach pojawiła się możliwość by przekazane dalej maile były domyślnie z papeterią
  • dla czytelności zmieniliśmy ustawienie “Odpowiedzi na maila bez papeterii” na “Odpowiedzi na maila z papeterią”
  • w podglądzie maila pojawiła się opcja Odpowiedz wszystkim, do których ten mail był wysłany
 • Zadania
  • można dodać zadanie bezterminowe (Zadania bezterminowe). W formularzu dodawania zadania pole całodniowe zmieniło się na termin z trzema opcjami: godzinowe, całodniowe i bezterminowe. Zadania bezterminowe nie będą wyświetlane w nagłówku jako niewykonane. By wyświetlić bezterminowe zadania można skorzystać z nagłówka systemu (pojawił się link w grupie zadań), z Listy zadań i wybrać filtr Bezterminowe niewykoanne lub z menu dodatkowego - zakładka Zadania bezterminowe.
  • w liście zadań pojawiła się możliwość oznaczenia zadania jako nie wykonanego
  • w ustawieniach użytkownika w zakładce zadania pojawiła się opcja Ukrywaj zadania wykonane. Po jej włączeniu wykonane zadania nie będą pojawiać się w kalendarzu. Przy włączonej opcji wykonane zadania można przeglądać tylko z listy zadań po wybraniu odpowiedniego filtru.
  • do listy filtrów w liście zadań dodano Wykonane
  • w liczbie zaległych zadań w nagłówku są uwzględnione cykliczne zadania lecz jest pokazane jako cały cykl, a nie poszczególne zadanie.
  • w powiadomieniu o wykonaniu zadania pojawiły się dane związane z klientem, pracownikiem i tematem.
 • Raporty
  • możliwość grupowania względem pola ID danego obiektu np. ID klienta
 • Notatki
  • możliwość edycji i usuwania notatek z listy notatek
 • System
  • w konfiguracji pojawił się nowy dział Automatyczne czyszczenie. Określa w nim jakie obiekty w systemie mogą być automatycznie przez niego usuięte i po jakim czasie. Automatycznie usuwane przez system mogą być: Historia, Przeczytane wiadomości, Wykonane zadania, Kontakty i Maile. Domyślnie automatyczne czyszczenie jest wyłączone. Wyjątkiem jest Historia, która domyślnie będzie usuwana po 6 miesiącach (takie było dotychczasowe działanie systemu) (Automatyczne czyszczenie).
  • przywrócono przycisk Dodaj w szczegółach obiektów w określonych zakładach
  • optymalizacja działania

Naprawione błędy

 • Pracownicy
  • system nie uwzględniał ustawień użytkownika odnośnie kolejności nazwiska i imienia
 • Maile
  • system bierze pod uwagę strefy czasowe w datcie wysłania maila
 • Raporty
  • poprawka błędu wystąpującego w niektórych przypadka grupowania danych
 • System
  • nie działała możliwość wyboru domyślnej zakładki w szczegółach obiektu (np. w szczegółach tematu)
  • poprawki drobnych błędów