Jak włączyć mailing?

Domyslnie po dodaniu nowego mailingu jest on nieaktywny. Jest to dodatkowe zabezpieczenie pozwalające upewnić się, że wszystkie ustawienia mailingu są poprawne.

By włączyć mailing należy w szczegółach mailingu (Jak wyświetlić szczegóły mailingu?) kliknąć napis kliknij by fo właczyć (1) lub rozwinąć operacje (2) i wybrać Włącz mailing (3).

Mailing teraz będzie włączony i wysłany zgodnie z harmonogramem.