Jak dodać mailing?

Mailing można dodać na wiele sposobów. Oto najpopularniejsze:

Z menu głównego

Z menu głównego (Co to jest menu główne?) należy wybrać Maile do wysłania (1), a następnie Dodaj mailing (2).

Z nagłówka

Z nagłówka (Co to jest nagłówek?) należy rozwinąc listę Dodaj (1) i wybrać Mailing (2).

Z listy mailingów

Z listy mailingów (Jak wyświetlić listę mailingów?) naciśnij przycisk Dodaj (1) znajdujący się w nagłówku okna głównego (Co to jest okno główne?).

Następnie należy uzupełnić formularz dodawania mailingu (Formularz dodawania i zmiany mailingu).