Konta mailowe

System CRM możesz połączyć z dowolnym kontem mailowym, które obsługuje protokół IMAP. Takie połączenie odbywa się przez dodanie konta mailowego do systemu (Jak dodać konto mailowe?). System może samodzielnie odbierać maile klientów przez synchronizację (Jak działa synchronizacja maili?). Z systemu można również bez problemu wysyłać maile (Jak wysłać maila do klienta?).

Więcej informacji na temat działania maili w systemie znajdziesz w dziale Maile.