Jak działa historia?

System zapisuje historię działania wszystkich użytkowników systemu.

Informacja

Historia w systemie jest trzymana maksymalnie do 12 miesięcy wstecz zogdnie z konfiguracją systemu. Odnotowane wcześniejsze działania zostaną usunięte. W konfiguracji systemu (Automatyczne czyszczenie) można skrócić czas przechowywania historii.

By wyświetlić historię działania należy w menu głównym (Co to jest menu główne?) wybrać Użytkownicy (1), a następnie “Historia” (2).

Zostanie wyświetlony ekran z historią użytkowników.

W historii notowane są 3 rodzaje działań: dodawanie obiektu, zmiana oraz usunięcie.

System stara się zapisać szczegółowe dane jakie zostaly dodane, zmienione czy usunięte.

Ostrzeżenie

Nie zawsze wszystkie dane szczegółowe system jest w stanie zapisać.

Historia dostępna jest również w poszczególnych obiektach np. w szczegółach klienta pokazana jest historia wszystkich działań z nim związanych.

W uprawnieniach użytkownika (Przeglądanie historii) można określić których innych uzytkowników historię można zobaczyć.