Jak przygotować zapytanie API?

W zapytaniu do naszego serwera należy przygotować specjalne nagłówki tego zapytania (Headers - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Request_header ). Dane do tego zapytania są dostępne na stronie włączania API (Jak włączyć API?) (1) i (2).

Dane mają postać:

 • X-API-KEY - to wartość pola Klucz do API
 • X-SUBDOMENA - to wartość pola Nazwa konta

Przykładowy kod w języku php z zapytaniem z wykorzystaniem biblioteki Guzzle - https://docs.guzzlephp.org/en/stable/ może wyglądać tak:

<?php

 $client = new \GuzzleHttp\Client();

 $httpHeader = [
   'X-API-KEY'  => 'klucz', // podstaw odpowiednie dane
   'X-SUBDOMENA' => 'demo', // podstaw odpowiednie dane
 ];
 $metoda = 'GET'; // metoda zapytania
 $url = 'https://api.infirma.pl/api/klienci'; // adres zapytania
 $params = []; // tutaj można podać parametry zapytania
 $request = new \GuzzleHttp\Psr7\Request($metoda, $url, $httpHeader); // przygotowanie zapytania

 try {
   $options = [];
   if ($metoda === 'POST' && $params) {
     $options[GuzzleHttp\RequestOptions::JSON] = $params;
   } else if ($metoda === 'GET' && $params) {
     $options[GuzzleHttp\RequestOptions::QUERY] = $params;
   }
   $resp = $client->send($request, $options);
 } catch (\GuzzleHttp\Exception\RequestException $e) {
   if ($e->hasResponse()) {
     $resp = $e->getResponse();
   } else {
     throw new \Exception('Brak odpowiedzi');
   }
 } catch (\Exception $e) {
   // jest błąd
 }
 $json = json_decode($resp->getBody()->getContents(), true); // dane z zapytania

?>