Zadania

Pole Typ Domyślnie Opis Operatory szukania

Nazwa

nazwa

text   wymagane
 • like zawiera
 • notLike nie zawiera
 • equal jest równy
 • notEqual nie jest równy
 • null jest pusty
 • notNull nie jest pusty

Użytkownik

uzytkownik_id

int | int[]   Wartością jest ID jednego elementu z obiektu: Użytkownicy  

Zadanie dla każdego

indywidualne

0 lub 1 0 W przypadku opcji 1 tworzone jest osobne zadanie dla każdego z użytkowników.  

Kategoria

kategoria

int   Opcje - zgodne z konfiguracją systemu dla pola Kategorie zadań
 • in jedno z
 • notIn żadne z
 • null jest pusty
 • notNull nie jest pusty

Zleceniodawca

zleceniodawca_id

  Wartością jest ID jednego elementu z obiektu: Użytkownicy
 • in jedno z
 • notIn żadne z
 • null jest pusty
 • notNull nie jest pusty

Zadanie na dzień

zadania_na_dzien

   
 • between przedział
 • today dziś
 • tomorrow jutro
 • currentWeek bież. tydzień
 • currentMonth bież. mesiąc
 • currentYear bież. rok
 • previousWeek pop. tydzień
 • previousMonth pop. miesiąc
 • previousYear pop. rok
 • last7Days ost. 7 dni
 • last30Days ost. 30 dni
 • last365Days ost. 365 dni

Termin

calodniowe

int 0

Opcje:

 • 0 Godzinowe
 • 1 Całodniowe
 • 2 Bezterminowe
 • in jedno z
 • notIn żadne z
 • null jest pusty
 • notNull nie jest pusty

Wykonane

wykonane

     

Data wykonania

data_wykonania

   
 • between przedział
 • today dziś
 • tomorrow jutro
 • currentWeek bież. tydzień
 • currentMonth bież. mesiąc
 • currentYear bież. rok
 • previousWeek pop. tydzień
 • previousMonth pop. miesiąc
 • previousYear pop. rok
 • last7Days ost. 7 dni
 • last30Days ost. 30 dni
 • last365Days ost. 365 dni

Zaległe

zalegle

     

Uwagi

uwagi

text    
 • like zawiera
 • notLike nie zawiera
 • equal jest równy
 • notEqual nie jest równy
 • null jest pusty
 • notNull nie jest pusty

Uwagi po wykonaniu

uwagi_po_wykonaniu

text    
 • like zawiera
 • notLike nie zawiera
 • equal jest równy
 • notEqual nie jest równy
 • null jest pusty
 • notNull nie jest pusty

Cykliczne

cykliczne

     

Opis cykliczności

rrule

   
 • like zawiera
 • notLike nie zawiera
 • equal jest równy
 • notEqual nie jest równy
 • null jest pusty
 • notNull nie jest pusty

Data od

data_czas_od

date (RRRR-MM-DD) | datetime (RRRR-MM-DD GG:MM:SS)   wymagane w przypadku zadań godznowych i całodniowych
 • between przedział
 • today dziś
 • tomorrow jutro
 • currentWeek bież. tydzień
 • currentMonth bież. mesiąc
 • currentYear bież. rok
 • previousWeek pop. tydzień
 • previousMonth pop. miesiąc
 • previousYear pop. rok
 • last7Days ost. 7 dni
 • last30Days ost. 30 dni
 • last365Days ost. 365 dni

Data do

data_czas_do

   
 • between przedział
 • today dziś
 • tomorrow jutro
 • currentWeek bież. tydzień
 • currentMonth bież. mesiąc
 • currentYear bież. rok
 • previousWeek pop. tydzień
 • previousMonth pop. miesiąc
 • previousYear pop. rok
 • last7Days ost. 7 dni
 • last30Days ost. 30 dni
 • last365Days ost. 365 dni

Data dodania

data_wprowadzenia

   
 • between przedział
 • today dziś
 • tomorrow jutro
 • currentWeek bież. tydzień
 • currentMonth bież. mesiąc
 • currentYear bież. rok
 • previousWeek pop. tydzień
 • previousMonth pop. miesiąc
 • previousYear pop. rok
 • last7Days ost. 7 dni
 • last30Days ost. 30 dni
 • last365Days ost. 365 dni

Klient

firma_id

int   Wartością jest ID jednego elementu z obiektu: Klienci
 • in jedno z
 • notIn żadne z
 • null jest pusty
 • notNull nie jest pusty

Osoba kontaktowa

pracownik_id

int   Wartością jest ID jednego elementu z obiektu: Osoby kontaktowe
 • in jedno z
 • notIn żadne z
 • null jest pusty
 • notNull nie jest pusty

Temat

temat_id

int   Wartością jest ID jednego elementu z obiektu: Tematy
 • in jedno z
 • notIn żadne z
 • null jest pusty
 • notNull nie jest pusty

Fraza

fraza

     

ID

zadanie_id

   
 • in jedno z
 • notIn żadne z
 • null jest pusty
 • notNull nie jest pusty