Jak wygląda zamówienie kolejnego abonamentu na inną liczbę użytkowników niż dotychczas?

Jeżeli zamówisz kolejny abonament na inną liczbę użytkowników to system działa dwojako.

Opłacenie wcześniej niż 14 dni przed końcem bieżącego abonamentu

Jeżeli opłacisz zamówienie wcześniej niż 14 dni przed końcem bieżącego abonamentu to do końca bieżącego abonamentu liczba użytkowników nie zostanie zmieniona. Inna liczba użytkowników będzie uwzględniona w kolejnym abonamencie po zakończeniu bieżącego.

Informacja

Jeżeli jest istotne by dodatkowi użytkownicy korzystali z systemu od razu należy skorzystać z opcji rozszerzenia liczby użytkowników (Jak mogę zamówić rozszerzenie liczby użytkowników?).

Przykład

Bieżący abonament dla 3 użytkowników kończy się 31 marca. W dniu 10 marca zamówiono i opłacono abonament dla 5 użytkowników. Nadal z systemu będzie mogło korzystać 3 użytkowników. Kolejnych 2 użytkowników będzie można dodać 1 kwietnia.

Opłacenie później niż 14 dni przed końcem bieżącego abonamentu

W takim przypadku bieżacy abonament zostanie zakończony i już od dnia zatwierdzenia wpłaty można korzystać z innej liczby użytkowników.

Przykład

Bieżący abonament dla 3 użytkowników kończy się 31 marca. W dni 25 marca dokonano wpłaty na roczny abonament dla 5 użytkowników. Od dnia wpłaty z systemu będzie mogło korzystać 5 użytkowników, a nowy abonament będzie trwał do końca marca kolejnego roku.