Czy mogę przenieść widżet do innej zakładki?

Tak! W opcjach rozwijanych przy widżecie, który chcesz przenieść do innej zakładki (Co to są zakładki widżetów?) (1) należy wybrać Przenieś widżet do zakładki (2).

W oknie, które się pojawi należy wybrać zakładkę, do której chcesz przenieść widżet (1) oraz zatwierdzić formularz wprzyciskiem Zapisz zmiany (2).

Informacja

Opcja działa jedynie jeżeli masz więcej niż jedną zakładkę - Jak dodać, zmienić lub usunąć zakładkę?