Wersja 2.0.0-beta.8

Zmiany

  • Maile: ze względu na optymalne działanie systemu wprowadziliśmy pewną istotną zmianę odnośnie synchronizacji kont mailowych. Dotychczas system automatycznie synchronizował wszystkie katalogi na Państwa kontach pocztowych (również niepotrzebne katalogi jak Szkice czy Kosz). Aktualnianie można wybrać do 10 automatycznie aktualizowanych katalogów mailowych. System wraz z tą aktualizacją ustawił wszystkie katalogi Otrzymane (Inbox) do automatycznej synchronizacji. Pozostałe katalogi nie są synchronizowane automatycznie ale można je zsynchronizować ręcznie w miarę potrzeby. Zmiany listy katalogów do synchronizacji automatycznej oraz synchronizację ręczną można wykonać wybierając z menu głównego Konta mailowe -> Synchronizacja.