Wersja 2.0.0-beta.7

Zmiany

 • Kontaty:
  • podczas dodawania kontaktu można dodać sobie zadanie z terminem następnego kontaktu z tym klientem
  • można wybrać kolejny ekran po dodaniu kontaktu
 • Zadania:
  • szczegóły zadania zawsze otwierają się w oknie (nawet jeżeli uruchamiane są z listy zadań)
  • ze szczegółów zadania można skopiować zadanie tworząc nowe zadanie
  • możliwość oznaczenia zadania jako nie wykonanego
 • Przychody: możliwość definiowania sposobu płatności

 • System:
  • można dodać pola dodatkowe typu Wybór wielu
  • w podglądzie danych szczegółowych można teraz definiować pola, które się pojawią

Naprawione błędy

 • Klienci:
  • nie można było usunąć klienta, jeżeli posiadał on zadania dla innego użytkownika
  • system nie dodawał żadnych pól dodatkowych gdy podczas dodawania klienta nie wypełniono wszytkich pól dodatkowych
 • Zadania: użytkownik z niepełnymi uprawnieniami nie mógł usunąć swoich zadań

 • Maile: system nie zawsze sychronizował nowe katalogi