Wersja 2.0.0-beta.3

Zmiany

 • Zadania: podczas dodawania zadania system sprawdza daty zadania - jezeli sa nieprawidłowe (np. data do jest mniejsza niż data od) sam je poprawi
 • System: w nagłówku strony w zakładce historii pojawiają się ostatnio otwierane maile
 • System: zaznaczanie pierwszego pola w niektórych formularzach
 • System: w stopce systemu aktualna wersja jest linkiem do listy zmian

Naprawione błędy

 • Zadania: naprawiony błąd gdzie użytkownik z pełnymi uprawnieniami do przeglądania zadań nie widział zadań w kalendartzu
 • Maile: podczas wysyłki maila z tematu system mógł wybrać błędny temat gdy klient posiadał więcej tematów
 • Maile: w linku konta mailowego nie dział poprawnie podgląd konta
 • Maile: czasem system tracił punkt ostatniego zsynchronizowanego maila
 • Przychody: na fakturze mogła pojawić się tabela z płatnościami mimo, że tych płatności nie było
 • Przychody: po dodaniu do faktury produktu z indywidualną nazwą system zapominał o niej przy kolejnej edycji przychodu
 • Koszty: podczas dodawania kosztu w oknie nie pojawiały się ikonki sterowania położeniem okna
 • Koszty: system nie widział plików dodanych w poprzedniej wersji systemu
 • Dokumenty: czasem system nie pobierał pliku eml tylko wyświetlał jego zawartość
 • Raporty: użytkownik bez uprawnień raportów nie widział również udostępnionych raportów
 • Raporty: poprawki optymalizacyjne w raportach
 • Widżety: wykresy tygodniowe źle się wyświetlały
 • Widżety: gdy użytkownik nie posiadał uprawnienia do odczytu danych widżetu to nie przerywała się animacja wgrywania
 • Użytkownicy: system nie zapisywał daty ostatniej operacji użytkownika
 • System: po wylogowaniu system dalej próbował sprawdzać nowe wiadomości, maile i zadania co 5 minut
 • System: po wylogowaniu system nie zmieniał tytułu przeglądarki pozostawiając liczbę zaległych obiektów
 • System: nie zapisywały się dane dodatkowe gdy nie wszystkie pola dodatkowe były wypełnione