Jak mogę przerwać import?

Proces importu został dodany jako Zadanie automatyczne. Możesz je usunąć wybierając z menu głównego (Co to jest menu główne?) Zadania automatyczne (1).

Następnie na liście zadań należy zlokalizować to odpowiedzialne za importowanie i je usunąć (1).

Informacja

Jeżeli nie ma zadania odpowiedzialnego za import oznacza to, że zostało ono już całe wykonane.

Usuwanie należy potwierdzić (1).