inFirma – wersja 0.93

Dziś pojawiła się nowa wersja systemu CRM inFirma o numerze 0.93

W tej wersji rozbudowane zostały kontakty z Klientem.
Aktualnie kontakty można przypisać nie tylko do tematów, ale również do firm. Kontakty są powiązywane również z Osobami kontaktowymi (istnieje możliwość szybkiego dodania nowej osoby kontaktowej bez konieczności przeładowania strony).
W kontaktach można również wybrać rodzaj kontaktu (telefon, email itp). Rodzaje te można definiować w Konfiguracji systemu. Do kontaktów można również dogrywać dokumenty (np. wiadomości email). Wskazówka: w przeglądarce Chrome można przeciągnąć wiadomość email bezpośrednio z programu pocztowego Thunderbird do pola pliku.

Poza kontaktami z Klientami dodaliśmy kilka innych nowości np.:

  • listę najpilniejszych zadań w temacie i firmie
  • możliwość dodania osoby prowadzącej firmę
  • pojawiły się liczby porządkowe w niektórych listach
  • dodaliśmy możliwość trwałego usuwania zadań (zadanie usuną może tylko zleceniodawca zadania)
  • w prawej kolumnie pojawiło się drobne usprawnienie nawigacji – link do aktualnie przeglądanej firmy lub tematu
  • możliwość edycji daty wykonania zadania – opcja ta jest domyślnie wyłączona (ze względów na kontrolę pracowników) i należy ją włączyć w Konfiguracji Systemu