Badanie Znajomość systemów CRM w przedsiębiorstwach

Pragniemy lepiej poznać rynek i potrzeby potencjalnych Klientów, dlatego zorganizowaliśmy badanie: „Znajomość systemów CRM w przedsiębiorstwach„.

Badanie składa się z 7 prostych pytań. W pierwszym z nich pytamy o znajmość pojęcia „CRM” w polskich firmach. W następnym chcemy dowiedzieć się, które funkcjonalności systemów CRM są dla polskich przedsiębiorców najważniejsze. Kolejne pytanie odnosi się do oszacowania wielkości rynku na produkty CRM. Czwarte pytanie dotyczy stricte systemów CRM online. Piąte pytanie odnosi się do oszacowania wartości systemów CRM w oczach przedsiębiorców, natomiast dwa ostatnie pytania dotyczą wielkości przedsiębiorstw i branży, w której działają.

Po uzyskaniu odpowiedniej liczby odpowiedzi i dokładnej analizie wyników, wnioski przekażemy do ogólnodostępnych mediów.

Badanie jest skierowane do wszystkich przedsiębiorców – nawet tych, którzy wcześniej nie mieli styczności z pojęciem CRM. Pojęcie CRM jest wytłumaczone na samym wstępie ankiety.

Zapraszamy do poświęcenia 3 minut i wzięcia udziału w badaniu.

inFirma – wersja 0.93

Dziś pojawiła się nowa wersja systemu CRM inFirma o numerze 0.93

W tej wersji rozbudowane zostały kontakty z Klientem.
Aktualnie kontakty można przypisać nie tylko do tematów, ale również do firm. Kontakty są powiązywane również z Osobami kontaktowymi (istnieje możliwość szybkiego dodania nowej osoby kontaktowej bez konieczności przeładowania strony).
W kontaktach można również wybrać rodzaj kontaktu (telefon, email itp). Rodzaje te można definiować w Konfiguracji systemu. Do kontaktów można również dogrywać dokumenty (np. wiadomości email). Wskazówka: w przeglądarce Chrome można przeciągnąć wiadomość email bezpośrednio z programu pocztowego Thunderbird do pola pliku.

Poza kontaktami z Klientami dodaliśmy kilka innych nowości np.:

  • listę najpilniejszych zadań w temacie i firmie
  • możliwość dodania osoby prowadzącej firmę
  • pojawiły się liczby porządkowe w niektórych listach
  • dodaliśmy możliwość trwałego usuwania zadań (zadanie usuną może tylko zleceniodawca zadania)
  • w prawej kolumnie pojawiło się drobne usprawnienie nawigacji – link do aktualnie przeglądanej firmy lub tematu
  • możliwość edycji daty wykonania zadania – opcja ta jest domyślnie wyłączona (ze względów na kontrolę pracowników) i należy ją włączyć w Konfiguracji Systemu